Kanjerschool

b.s. “de Zonneberg” = Kanjerschool!

Gedragsregels op de Zonneberg:

Voor de algemene regels van b.s. “de Zonneberg” gaan we uit van de uitgangspunten van de zgn. Kanjermethode. Onze school profileert zich dan ook als een echte kanjerschool. Wat houdt dat in? In het kort:

Drs. Gerard Weide (psycholoog en ex-onderwijzer) heeft de Kanjermethode ontwikkeld. Als basis gebruikte hij zij eigen trainingservaringen. De kanjertraining is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De methode bestaat uit lesmateriaal in de verschillende groepen van het basisonderwijs.
De Kanjermethode heeft de volgende doelen die na een goed doorlopen programma kunnen worden bereikt:

-de leerkracht wordt gerespecteerd;
-pestproblemen worden hanteerbaar/ lossen zich op;
-leerlingen durven zichzelf te zijn;
-leerlingen voelen zich veilig;
-leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken;
-leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen;
-leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes en deze typetjes worden in de klas gevisualiseerd door gekleurde petjes:


-het konijn (het stille of bange typetje) = de gele pet
-de tijger (de kanjer) = de witte pet
-de aap (de uitslover) = de rode pet
-de pestvogel = de zwarte pet

In de klas wordt er gewerkt met de volgende 5 basisregels:

1. Niemand speelt de baas;
2. Niemand gedraagt zich zielig;
3. We helpen elkaar;

4. We vertrouwen elkaar;

5. Wij zijn eerlijk, zonder elkaar te kwetsen;

De Kanjermethode is ingevoerd op onze school en vormt zo een stevige en goede basis voor de gedragsregels op school. Kijk voor meer informatie op: www.kanjertraining.nl