Schoolkalender

BELANGRIJKE DATA & ACTIVITEITEN:

06-09-2021        Eerste Schooldag

15-09-2021        Schoolfotograaf

27-09-2021        Studiedag Leerkrachten

06-10-2021        Kinderboekenweek

18-10-2021        Ontruimingsoefening-1

18-10-2021        Algemene Ledenvergadering Ouderraad

23-11-2021        Studiedag Leerkrachten

03-12-2021        Sinterklaasviering

23-12-2021        Kerstviering

18-02-2022        Studiedag Personeel

25-02-2022        Carnavalsviering

14-03-2022        Lentekriebels

30-03-2022        Inloop Nieuwe Kleuters

08-04-2022        Ontruimingsoefening-2

15-04-2022        Paasviering

22-04-2022        Studiedag Leerkrachten

01-06-2022        Schoolkamp Zonneberg

30-06-2022        Studiedag Leerkrachten

21/22-07-2022   Afscheid groep 8