Stichting Onderwijs Kruisland

Het bestuur van de Zonneberg is een zogenaamde éénpitter: één bestuur met daaronder één school. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers. Dat zijn op dit moment 4 leden, allen ouders van leerlingen. Doordat ze op deze manier dicht bij de school staan, zijn de lijnen kort en is er een grote betrokkenheid van de bestuursleden bij de school.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen: wat willen we voor welke groepen bereiken? Het management, de directie, is er voor verantwoordelijk een strategie uit te werken om de gestelde doelstellingen te bereiken. Om naast deze verantwoordelijkheden ook de noodzakelijke scheiding van bestuur en toezicht te realiseren, is gekozen voor een toezichthoudend bestuur met mandatering van bestuurlijke bevoegdheden aan de directeur. Het werken met het model van een toezichthoudend bestuur dat bevoegdheden mandateert aan een directeur maakt een feitelijke scheiding van toezicht en bestuur mogelijk, waarbij bestuurlijke bevoegdheden worden belegd bij een onderwijsprofessional, zijnde de directeur.

 

Het toezichthoudend bestuur heeft naast de bestuurlijke taak ook een toezichthoudende rol. Voor meer informatie over het bestuurlijke model en het managementstatuut wordt hier verwezen naar ‘Bestuursmodel De Zonneberg, Stichting Onderwijs Kruisland (2017). Dit document is op te vragen bij de directeur van de school.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:

Secretaris:

O. Kop-Kerstens

M. Brands-Leijdekkers

Overige leden:

J. Gommeren

C. van der Velden

 

Adres bestuur:

Stichting Kruislandse scholen

West Zandberg 47

4756BP Kruisland

 

E-mailadres: zonnebergschool@outlook.com