Nieuwe Ouders

Heeft u interesse in onze school dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakings/intakegesprek met de directeur van de Zonneberg, . Het wordt ten zeerste op prijs gesteld dat uw kind bij het gesprek aanwezig is. Wij zijn te bereiken via telefoon (0167-532352) en mail (info@rkbsdezonneberg.nl).

Tijdens dit gesprek bespreken we de gang van zaken op de Zonneberg. Een gedeelte van de uitleg zal plaatsvinden tijdens een rondleiding door onze school. Tevens bespreken wij met u onze mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden wat betreft plaatsing van nieuwe leerlingen. U heeft uiteraard ook de mogelijkheid om ons over uw zoon of dochter te informeren.

Als uw keuze definitief op de Zonneberg valt dan moet u uw kind aanmelden door het invullen van een inschrijfformulier, dat u na het kennismakings-/intakegesprek hebt ontvangen en dat u ook kunt vinden op onze website. U kunt uw kind aanmelden voor een basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar in ieder geval 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, door het inschrijfformulier in te vullen. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden. U meldt uitsluitend aan op de school die uw voorkeur heeft.

Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan moet u dat bij de aanmelding aan de school doorgeven. De school onderzoekt dan of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Bij de eerste aanmelding op de basisschool is uw informatie van groot belang om voor de juiste begeleiding van uw kind te kunnen zorgen. Bij een verhuizing krijgt de school ter informatie het onderwijskundig rapport van de vorige school.

Na het invullen en inleveren van het inschrijfformulier volgt een bevestiging met verdere informatie over de plaatsing.

Ook stellen we de ouders van toekomstige leerlingen in de gelegenheid om in maart kennis te komen maken met de school en de leerkrachten van groep 1/2 . Zij krijgen dan een rondleiding door de school, verzorgd door de leerlingen van groep 8, en kunnen dan de school zien in vol bedrijf! Dit wordt kenbaar gemaakt in het dorpsblad ‘Het Pompke’.

Zodra uw kind 4 jaar wordt is het van harte welkom op onze school. De eerste keer dat een 4-jarige naar school gaat is bij ons de eerste schooldag volgend op de 4e verjaardag. Om het gewenningsproces vlot te laten verlopen hebt u de mogelijkheid om op onze school gebruik te maken van zogenoemde probeermomenten. Uw kind kan dan op school komen kennismaken. Dat mag maximaal vijf dagen.

Die vijf probeermomenten dienen in de zes weken voorafgaand aan de 4e verjaardag van uw kind te liggen. Begint uw kind in groep 1 gelijk op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, dan kunt u van de bovenstaande mogelijkheid geen gebruik maken.