Ouderraad

Onze school heeft ook een oudervereniging. Alle ouders die kinderen op school hebben, kunnen lid worden van deze vereniging. De vereniging bevordert de samenwerking tussen de school en de ouders en zet zich in voor de kinderen. In goed overleg met de school zorgt de vereniging ervoor dat de kinderen een gezellige tijd hebben en dat er op de school een goed leefklimaat ontstaat.

Het bestuur van de oudervereniging coördineert het een en ander op het gebied van buitenschoolse activiteiten.

Zij komen regelmatig bij elkaar om de nodige plannen te maken en uit te werken. Om de verschillende activiteiten te bekostigen vraagt de oudervereniging een ouderbijdrage. De hoogte van die bijdrage wordt tijdens de algemene jaarvergadering (eind september) bepaald en bedroeg afgelopen schooljaar € 18,50-. Het bestuur en de oudervereniging zorgen ieder jaar voor een begroting en geven ook ieder jaar verslag van hun activiteiten en een financiële verantwoording.

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

W.Laurijssen

M. Bijl

M. van Meel