Schooltijden

Schooltijden:

Groep 1 t/m 4:           

’s morgens van 8.30 tot 12.00

’s middags van 13.00 tot 15.00

Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn de kinderen van de onderbouw vrij.                   

Alle groepen 1 t/m 8 hebben ’s morgens een inloop van 8:20 tot 8:30 uur. Om 8:20 gaat de zoemer als teken dat de kinderen vanaf dat moment naar binnen mogen. Ouders nemen afscheid aan het hek en de leerlingen stromen zelfstandig in 10 minuten tijd gespreid naar binnen. De kinderen van de groepen 3 en 4 langs de onderbouwdeur (de 1e deur) en de groepen 5 t/m 8 langs de bovenbouwdeur (de 2e deur op het plein).

De kinderen van de groepen 1-2 (onze kleutergroepen) worden buiten, zichtbaar, opgewacht door hun leerkracht en verzamelen verder op het schoolplein. Om 8:30u gaat de 2e zoemer. Alle kinderen zijn binnen en de groepen 1-2 gaan onder leiding van de leerkracht ook naar binnen. We doen dit om de zelfstandigheid en de rust in de school te bevorderen.

Dit betekent uiteraard niet dat u niet welkom bent op school, maar graag alleen in dringende gevallen kunt u naar binnen komen om de leerkracht van uw kind te spreken. Liever hebben we dat u dat telefonisch doet, per mail of via Social Schools. Op gezette tijden zullen er in de loop van het jaar in de onderbouw kijkmomenten georganiseerd worden waarop u de werkjes van uw kind of de klas kunt komen bewonderen. De leerkrachten zullen u hiervan op de hoogte stellen.

Ook ‘s middags is er een inloop voor alle groepen van 12:50 tot 13:00u.

Groep 5 t/m 8:            

’s morgens van 8.30 tot 12.00                      

’s middags van 13.00 tot 15.00

Op woensdag gaan de kinderen tot 12.15 naar school en zijn ze ’s middags vrij.