Schooltijden

Groep 1 t/m 4: ’s morgens van 8.30 tot 12.00 en ’s middags van 13.00 tot 15.00 uur.

Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn de kinderen van de onderbouw vrij.

Tevens is er ’s morgens voor groep 1 t/m 4 een inloop van 8.20 tot 8.30 uur. Om 8.20 uur gaat de zoemer. Ouders moeten om 8.30u bij de twee zoemer weer naar buiten, zodat de lessen kunnen beginnen. De inloop geeft ouders en kinderen de gelegenheid om eerder naar binnen te komen, zodat u als ouder de leerkracht kan benaderen of de werkjes van uw kind kunt bewonderen.

’s Middags is er geen inloop.

 

Groep 5 t/m 8: ’s morgens van 8.30 tot 12.00 en ’s middags van 13.00 tot 15.00 uur.

Op woensdag gaan de kinderen tot 12.15 naar school en zijn ze ’s middags vrij.

 

Gymtijden:

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

9.00-10.00

 

 

Groep 1-2b

Groep 1-2a

 

11.00-12.00

Groep 8

Groep 4

Groep 6

 

Groep 3

13.00-14.00

Groep 3

Groep 7

 

Groep 5

Groep 7

14.00-15.00

Groep 6

Groep 5

 

Groep 4

Groep 8